Krematis


Transport i Kremacja psów, kotów

oraz innych zwierząt domowychTelefony całodobowe:
22 207 20 53
514 551 930
Odbiór zwierząt w całej Polsce, 7 dni w tygodniu

Wybierz najbliższe miasto:
Szczecin  |  Gdańsk  |  Olsztyn  |  Białystok  |  Poznań  |  Łódź  |  Warszawa  |  Wrocław  |  Kraków  |  Katowice  |  Kielce  |  Lublin  |  Rszeszów   

Kremacja zwierząt - Kontakt

Prowadzimy odbiór zwierząt w całej Polsce, 7 dni w tygodniu


Krematis Sp. z o.o., z siedzibą w Grodzisku Mazowiecki (05-825), ul. Słowackiego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000416953, NIP: 5291769446, REGON 146091334


Kremacja zwierząt domowych w zatwierdzonej spalarnii: kremacja psów, kremacja kotów, krematorium dla zwierząt domowych
Spalarnia dla zwierząt :: Utylizacja zwłok zwierząt, utylizacja martwych psów i kotów